Maatschappelijk verantwoord werken aan mooie projecten


HKV vindt betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken en verantwoord omgaan met onze planeet vanzelfsprekend. We voldoen aan de ISO-norm 26000 voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, de UN Global Compact en de CO2-Prestatieladder. We vinden het belangrijk om bij te dragen aan een duurzame leefomgeving op een manier die bij ons bedrijf past. Ook in 2020 hebben we verschillende projecten uitgevoerd die direct bijdragen aan onze leefomgeving. Voorbeelden hiervan zijn: Ecoshape/Building with Nature projecten, City Deal Klimaatadaptatie, het promotieonderzoek ‘Balanceren van het elektriciteitsnetwerk met het Nederlandse watersysteem’ en ondersteuning van The Ocean Cleanup. Daarnaast hebben we bij diverse onderwijsinstellingen leerlingen en studenten meegenomen in de laatste ontwikkelingen op het gebied van watermanagement en overstromingsrisico.

ISO 26000

De ISO 26000 - Richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO): we gebruiken deze richtlijn om het beleid van HKV op het gebied van MVO vorm te geven.

UN Global Compact

We onderschrijven de tien principes van de United Nations Global Compact, gericht op mensenrechten, eerlijke arbeid, een beter milieu en anti-corruptie. Als lid van de Global Compact dragen we zoveel mogelijk bij aan de implementatie van de tien principes.

CO2-Prestatieladder

Sinds eind 2012 is HKV gecertificeerd voor het toepassen van de CO2-Prestatieladder. HKV wil de CO2-uitstoot die direct aan onze activiteiten gebonden is, zoveel mogelijk beperken. Met de systematiek van de CO2-Prestatieladder brengen we continu de CO2- uitstoot in beeld en kwantificeren we het effect van maatregelen.

Sinds 2016 is de CO2-footprint per fte met 40% gedaald.

HydroPC en de Sustainable Development Goals (SDG's)

In 2020 hebben wij samen met projectpartners Deltares en IHE Delft project HydroPC uitgevoerd in Mozambique. Het project richtte zich op ontwikkeling en toepassing van innovatieve datatechnologieën ter ondersteuning van nationaal waterbeheer en calamiteitenmanagement.


Onderwijs

Op verschillende middelbare scholen hebben HKV-ers leerlingen enthousiast gemaakt voor het thema watermanagement. Hoe veilig is het bij jou in de buurt? Is een overstroming een ver-van-mijn-bed-show?


Tailor-made trainingen

In Myanmar, Mozambique, Vietnam en Kenia geven wij tailor-made trainingen over het toepassen van remote sensing om meer grip te krijgen op watergerelateerde vraagstukken.


Young Professional Programme

Vanuit HKV maakt Joost Stenfert deel uit van het UN Young Professional Programme. In dit programma denkt een jonge talentvolle groep mensen na over duurzaamheid, samenwerken en verantwoord leiderschap. Het is een brede en diverse verzameling mensen met verschillende achtergronden.


Living with Floods

HKV en IHE Delft zijn met het idee ‘Our Flood Mural’ geselecteerd voor de pilotfase van de Living with Floods challenge. Dit is een challenge van de Dutch Coalition of Humanitarian Innovation (DCHI) en het Nederlandse Rode Kruis. In dit open innovatietraject worden oplossingen gezocht om kwetsbare gemeenschappen in Mozambique te ondersteunen zodat ze beter kunnen anticiperen en handelen op overstromingen. Hiermee kunnen ze de risico’s en de gevolgen van overstromingen reduceren. In de pilotfase worden de twee geselecteerde oplossingen geïmplementeerd in een gebied rondom de stad Beira.


Meer weten over maatschappelijke betrokkenheid?