Een blik vooruit


Fijn dat u de moeite nam om een beeld te krijgen hoe HKV het jaar 2020 beleefde. We zijn optimistisch begonnen aan 2021, ook dat belooft een jaar met veel uitdagingen, mooie projecten en bijzondere momenten te worden. Eén van de doelen is om nog vaker onze innovatiekracht in te zetten in samenwerking met opdrachtgevers. Bijvoorbeeld op het gebied van data science. Ook in het buitenland zien we een belangrijke meerwaarde voor onze specifieke kennis en zien we mogelijkheden voor groei. Als kennisondernemer voor water en veiligheid zullen wij ons via projecten, maatschappelijke initiatieven en (wetenschappelijke) onderzoeken blijven inzetten voor een mooie, veilige en duurzame toekomst. En daar hebben we de juiste mensen voor nodig. HKV wil bovenal een omgeving blijven bieden, waarin het plezierig werken is, met veel ruimte voor eigen initiatief, waarin we telkens nieuwe meerwaarde willen leveren en collegialiteit eveneens een belangrijke waarde is.