Onderzoek en ontwikkeling is één van de pijlers van HKV


Jaarlijks besteden we binnen HKV veel tijd aan onderzoek en ontwikkeling. Dit zijn interne onderzoeksprojecten, promotieonderzoeken, ontwikkeling van innovatieve (software)producten en de begeleiding van afstudeerders. Belangrijke onderwerpen die in 2020 langskwamen waren de BIG-5, D-Hydro en artificiële intelligentie.

BIG5

De BIG5 is een initiatief van HKV om realistische faalkansen te berekenen. Het is onze ambitie om bij te dragen aan het bepalen van realistischere overstromingskansen, zodat waterkeringen niet onnodig worden versterkt en - mocht versterking toch nodig zijn - het ontwerp doelmatig is en niet onnodig robuust. Samen met de beheerders van waterkeringen hebben we onderzoek gedaan en cases uitgewerkt, met als doel het aanscherpen van de overstromingskans.


Detectie wellen

In samenwerking met Rijkswaterstaat ontwikkelden wij een inspectiemethode én een algoritme om wellen te detecteren met behulp van dronebeelden. Wellen zijn een indicatie voor de aanwezigheid van piping. Te veel piping kan uiteindelijk leiden tot schade aan of falen van een waterkering.


Nowcasting

HKV werkt aan het zo goed mogelijk voorspellen van neerslag op zeer korte termijn. Bij hevige regen is het van belang vooraf te weten waar én wanneer de regen gaat vallen. Door tijdig maatregelen te nemen, kan wateroverlast worden voorkomen. Dat geldt zowel in Nederland als in het buitenland. Het voorspellen van neerslag voor de komende uren, waarbij we gebruik maken van wat we nú weten, heet nowcasting.


Verduurzaming van energiegebruik watersector

Wij onderzoeken, samen met onze opdrachtgevers, hoe we de vraag naar elektriciteit kunnen flexibiliseren. In de watersector maken we op verschillende vitale plekken gebruik van forse hoeveelheden energie. Denk aan het gebruik van gemalen of het zuiveren van drinkwater. Door op deze plekken duurzame energie in te zetten draag je fors én actief bij aan de verduurzaming van het energiegebruik in de watersector.


Er zijn in 2020 door HKV 43 publicaties geschreven.

D-HYDRO

D-HYDRO Suite 1D2D, de beoogd opvolger van SOBEK2, wordt in 2021 gelanceerd voor alle SOBEK2-gebruikers. HKV is sinds 2016 betrokken bij de ontwikkeling van D-HYDRO. We presenteerden toen met Deltares de eerste versie, waarmee de wateroverlast in Kockengen van juli 2014 kon worden gesimuleerd. In de TKI-projecten daarna, hebben we met Deltares en de waterschappen de 1D2D-stroming en neerslag-afvoermodellering getest en verbeterd. Daarnaast hebben we met Deltares de modelgenerator D-HyDAMO voor D-HYDRO ontwikkeld.


MIJ brein

Binnen DigiShape heeft HKV samen met Rijkswaterstaat het MIJ brein ontwikkeld. Het MIJ brein is een open online web-based visualisatie-instrument dat data beter inzichtelijk maakt. Relaties en patronen in data worden zichtbaar. Het is nu ontwikkeld als tool voor het Markermeer-IJmeer, waarbij is gekeken naar de flora en fauna, waterkwaliteit en waterkwantiteit om het inzicht in het ecologisch systeem te vergroten en te verbeteren.


Benieuwd naar de onderzoeken van onze promovendi?