Het HKV-jaarverslag


HKV heeft een jaar achter de rug van uitersten. Tweeduizendtwintig was het jaar waarin we afscheid moesten nemen van Kees Vermeer, oprichter en directeur van HKV. Een groot verlies. Daarnaast kleurde de Covid-19 pandemie het jaar. Langdurige perioden van thuiswerken waren voor iedereen vreemd en pittig. Voor studenten die hun (afstudeer)stage bij ons uitvoerden was het zeker geen pretje. Het online studentencafé verzachtte de pijn een beetje. Studenten en HKV’ers presenteerden en bespraken daarin gezamenlijk hun onderzoek.

Tegelijkertijd vierden we in 2020 ons vijfentwintigjarig bestaan. Op een stralende middag in het Waterloopbos hebben we geproost op deze gedenkwaardige gebeurtenis. Het jaar werd ook gekenmerkt door de grote voortvarendheid waarmee onze opdrachtgevers het werk lieten doorgaan, ondanks de pandemie. Van de ene op de andere dag waren we met onze opdrachtgevers digitaal aan de slag. Aanvankelijk hadden wij, net als iedereen waarschijnlijk, de vraag of er vertragingen zouden gaan ontstaan en wat dat zou betekenen voor onze bedrijfsvoering. Deze zorgen konden we al heel snel achter ons laten en daar zijn we onze opdrachtgevers zeer dankbaar voor.

We hebben 2020 afgesloten met een goed financieel resultaat en een aanzienlijke stijging in het volume verworven opdrachten. Zes nieuwe collega’s zijn ons komen versterken. Het feit dat HKV na een jaar met de nodige hobbels groeit en bloeit, maakt ons extra trots. We staan er goed voor en kijken met vertrouwen naar de toekomst. Een toekomst waarin we hopen elkaar, de collega’s, onze samenwerkingspartners en onze opdrachtgevers regelmatig weer ‘in het echie’ te zien.

Wij wensen iedereen veel leesplezier,

Directie HKV Durk Klopstra, Bas Kolen en Wouter ter Horst